13 Νοεμβρίου 2014

Ορφικός ύμνος Φύσεως (θυμίαμα αρώματα)

Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανία, πρέσβειρα, 
πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα, πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, 
κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα,  τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, ἐννυχία, πολύτειρε, 
σελασφόρε, δεινοκαθέκτι, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, 
ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε τελευτή, κοινὴ μὲν πάντεσσιν,
 ἀκοινώνητε δὲ μούνη, αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἐρατή,  πολύγηθε, 
μεγίστη, εὐάνθεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαῆμον, ἡγεμόνη, 
κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη, αὐτάρκεια, δίκη, 
Χαρίτων πολυώνυμε πειθώ, αἰθερία, χθονία καὶ εἰναλία μεδέουσα,   
πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθομένοισι, πάνσοφε, 
πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια, αὐξιτρόφος, 
πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα. πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, 
τροφὸς ἠδὲ τιθηνός, ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, 
ὡριὰς ὁρμή, παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε,  ποντία δαῖμον,
 ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων, 
ἀενάωι στροφάλιγγι θοὸν ῥύμα δινεύουσα, πάνρυτε, κυκλοτερής, 
ἀλλοτριομορφοδίαιτε, εὔθρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, 
σκηπτούχων ἐφύπερθε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη, ἄτρομε, 
πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους, ἀίδιος ζωὴ ἠδ᾽ ἀθανάτη τε πρόνοια· 
πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα· σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις.  
ἀλλά, θεά, λίτομαί σε  σὺν εὐόλβοισιν  ἐν ὥραις εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.Απόδοση
Ώ θεά Φύση, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, 
επουράνια, σεβαστή θεά που κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα,
εσύ δαμάζεις τα πάντα, είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς, λάμπεις πολύ. 
Είσαι ή κυρία των πάντων, πάντοτε τιμημένα ο υπεράνω όλων θεός.
Είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, πανάρχαια και στους άνδρες παρέχεις δόξα νυκτερινή.
Έχεις μεγάλη πείρα, φέρεις το φως, δυσκόλως καθησυχάζεις 
και περιελίσσεις αθόρυβα τα ίχνη των ποδιών σου (περιπατείς αθόρυβα). 
Είσαι αγνή, διατάζεις τους θεούς, είσαι το τέλος, χωρίς να έχεις τέλος.
Είσαι κοινή σ΄όλα (μετέχεις εις τα πάντα), αλλά μόνον σε σένα δεν συμμετέχει τίποτε. 
Είσαι η ίδια πατέρας του εαυτού σου, διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα 
και είσαι έμπειρος οδηγός, κυβερνήτης, φέρεις ζωή.
Είσαι κόρη που τρέφεις τα πάντα. 
Δίκη είσαι η πειθώ των Χαρίτων, με πολλά ονόματα αιθέρια, επίγειος αρχόντισσα 
και θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, αλλά γλυκειά σ΄εκείνους που πείθονται σε σένα. Σοφή σ΄όλα, παρέχεις τα πάντα, τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις, άφθονα
και απελευθερώνεις, καταστρέφεις, εκείνα που ωριμάζουν, που πεθαίνουν.
Συ είσαι πατέρας των πάντων κι επίσης μητέρα τροφός και βυζάστρα. 
Βοηθάς στην παραγωγή των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά σπέρματα (είσαι καρποφόρος), και γίνεσαι στον καιρό που πρέπει. 
Καιρό που πρέπει, ορμή (δραστηριοποιείσαι), δημιουργείς τα πάντα, 
είσαι πλάστρα, κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, φέρεις την κίνηση. 
Έχεις πολλή πείρα, είσαι συνετή και κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα, με αδιάκοπο στροβιλισμό. Διαρρέεις από παντού, κινείσαι κυκλικώς και διαρκώς μεταβάλλεις μορφή.
Έχεις ωραίο θρόνο, τιμημένη, μόνον εσύ εκτελείς εκείνο που αποφασίστηκε
και κρατάς το σκήπτρο από επάνω και βροντάς δυνατά. 
Συ η ισχυρότατη, ατρόμητη, που δαμάζεις τα πάντα, η προωρισμένη μοίρα, 
που αποπνέεις φωτιά, αιωνία ζωή κι αθάνατη πρόνοια, τα πάντα είσαι εσύ, 
διότι μόνη σου εσύ δημιουργείς όλα αυτά. 
Αλλά σε παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρεις μαζί με τις ευτυχισμένες ώρες (εποχές) 
ειρήνη, υγεία κι αύξηση  των πάντων.