Μυθολογία


 Η Ελληνική Μυθολογία, ορίζει την αφήγηση των μυθικών ιστορημάτων, που δημιουργήθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες και αφορούσαν τους Θεούς, Μυθικά Πλάσματα, Μυθικούς Λαούς, Ήρωες... τη Φύση του κόσμου, την Κοσμογονία και τις τελετουργικές πρακτικές της λατρείας τους.   Μέσω της έρευνας κι ανάλυσης των αρχαίων αφηγημάτων και μύθων, γίνεται προσπάθεια κατανόησης του συμβολισμού τους, καθώς και των θρησκευτικών και πολιτικών θεσμών των Αρχαίων Ελλήνων, άρα γενικά του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.

   Η Ελληνική Μυθολογία, έχει ουσιώδη επιρροή στον δυτικό πολιτισμό γενικότερα, στην φιλοσοφία του, στην ιστορία του, στην πολιτική του, στις τέχνες και στη λογοτεχνία του κι επιστήμες του και θεωρείται βασικό στοιχείο της δυτικής κληρονομιάς. Αποτελεί δε μέρος της εκπαίδευσης, από νεαρή ηλικία, σε πολλές δυτικές χώρες με σημαντική ελληνομάθεια.

   Ποιητές, διανοούμενοι και καλλιτέχνες, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, έχουν αντλήσει από την ελληνική μυθολογία έμπνευση, έχουν αποδώσει σύγχρονες έννοιες και ανακαλύψει σχετικότητα, με τα κλασσικά μυθολογικά θέματα και τον σύγχρονο κόσμο.