Ύμνοι

"Για τον αγαθό άνθρωπο, το κάλλιστο και άριστο μέσο, για να ζήσει ευδαίμονα βίο, είναι να θυσιάζει στους θεούς και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί τους με την ευχή, τις προσφορές και την λατρεία". (Πλάτων)


Με άσματα κι ωδές, ευχαριστίες κι ευχές, εξυμνούμε το Θείον, 
ως μέγιστη προσφορά της ψυχής, την ενέργειά μας.