13 Νοεμβρίου 2014

Ορφικός ύμνος Σελήνης (θυμίαμα αρώματα)

Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, 
ταυρόκερως  Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι, 
ἐννυχία, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη, 
αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην, 
αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, 
φερέκαρπε, ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα,  
νυχία, πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα, 
ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ εὐφρόνηι ὀλβιομοίρωι, λαμπετίη, 
χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα, ἀστράρχη, 
τανύπεπλ᾽, ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη, 
ἐλθέ, μάκαιρ᾽, εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῶι λαμπομένη, 
σώζουσα νέους ἱκέτας σέο, κούρη.


Απόδοση
Ακουσε με, θεά βασίλισσα που φέρεις το φως, σεβαστή σελήνη Μήνη, 
που έχεις κέρατα ταύρου και τρέχεις την νύκτα και περιπλανάσαι στον αέρα.
Νυκτερινή, που έχεις δάδα (δαυλόν που φωτίζει), 
κόρη που είσαι ένας λαμπρός αστέρας, ή Μήνη που μεγαλώνεις και λιγοστεύεις, 
θηλυκή και αρσενική, που φωτίζεις καΙ αγαπάς τους ίππους, 
μητέρα του χρόνου, που φέρεις καρπούς (που βοηθάς την παραγωγή)
που είσαι λαμπερή, κατηφής, που καταυγάζεις 
και επιβλέπεις τους τοκετούς βλέπεις τα πάντα, 
σου αρέσει να είσαι άγρυπνος, που σε συνοδεύουν ωραία αστέρια 
και χαίρεσαι στην ησυχία και στην νύχτα την καλότυχη 
είσαι λαμπρά και παρέχεις χαρά και φέρεις εις πέρας (τα έργα) 
και είσαι το καμάρι της νύχτας, είσαι η βασίλισσα των άστρων, 
που φορείς μακρό πέπλο και τρέχεις κυκλοτερώς,  
που είσαι γεμάτη από σοφία κι ένα λαμπρό άστρο 
έλα μακαριά, με χαρά, λάμπουσα με το δικό σου φέγγος 
και σώσε, ώ κόρη, τους νέους ικέτες σου.