17 Δεκεμβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Ήρας (θυμίαμα αρώματα)
Θεά Ήρα 


Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἀερόμορφε, 
῞Ηρα παμβασίλεια, Διὸς σύλλεκτρε μάκαιρα, 
ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς, ὄμβρων μὲν μήτηρ, ἀνέμων τροφέ, παντογένεθλε· 
χωρὶς γὰρ σέθεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω· 
κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῶι· πάντων γὰρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ᾽ ἀνάσσεις ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη κατὰ χεῦμα. 
ἀλλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια, 
ἔλθοις εὐμενέουσα καλῶι γήθοντι προσώπωι.

Απόδοση: 
Καθισμένη σε γαλάζιους κόλπους, αερόμορφε συ Ήρα που είσαι βασίλισσα των πάντων, μακαριά σύζυγος του Διός, και παρέχεις (προσφέρεις) Στους ανθρώπους ήπιες αύρες, 
που τρέφουν τις ψυχές. είσαι μητέρα των βροχών, τροφός των ανέμων, έχεις γεννήσει τα πάντα. 

Διότι χωρίς εσένα, κανένα γενικώς πλάσμα δεν γνωρίζει τη φύση της ζωής, διότι συμμετέχεις σ΄όλα συγκερασμένη με τον σεβαστόν αέρα. Διότι μόνη εσύ είσαι κυρίαρχος όλων και όλων είσαι βασίλισσα και με αέρινες ορμητικές κινήσεις τινάσσεσαι (λούζεσαι) στα νερά. 

Αλλά συ, η μακαρία θεά, που έχεις πολλά ονόματα και είσαι η βασίλισσα πάντων, 
είθε να μας έλθεις ευμενής με ωραίο χαρούμενο πρόσωπο.