14 Νοεμβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Ηρακλέους (θυμίαμα λίβανον)
Ηρακλής
῞Ηρακλες ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν, καρτερόχειρ, ἀδάμαστε, βρύων ἄθλοισι κραταιοῖς, αἰολόμορφε, χρόνου πάτερ,  ἀίδιέ τε  ἐύφρων, ἄρρητ᾽, ἀγριόθυμε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα, παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι, παμφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ, ὃς θνητοῖς κατέπαυσας ἀνήμερα φῦλα διώξας, εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον, ἀγλαότιμ[ον], αὐτοφυής, ἀκάμας, γαίης βλάστημα φέριστον, πρωτογόνοις στράψας βολίσιν, μεγαλώνυμε Παιών, ὃς περὶ κρατὶ φορεῖς ἠῶ καὶ νύκτα μέλαιναν, δώδεκ᾽ ἀπ᾽ ἀντολιῶν ἄχρι δυσμῶν ἆθλα διέρπων,   ἀθάνατος, πολύπειρος, ἀπείριτος, ἀστυφέλικτος· ἐλθέ, μάκαρ, νούσων θελκτήρια πάντα κομίζων, ἐξέλασον δὲ κακὰς ἄτας κλάδον ἐν χερὶ πάλλων, 
πτηνοῖς τ᾽ ἰοβόλοις κῆρας χαλεπὰς ἐπίπεμπε.


Απόδοση
Ηρακλή Ορμητικέ, μεγαλοδύναμε, δυνατέ Τιτάνα.
που έχεις ισχυρά χέρια, ακατάβλητε, που είσαι γεμάτος από τολμηρούς άθλους, 
ποικιλόμορφε, πατέρα του χρόνου, είσαι αιώνιος και παρέχεις ευθυμία, 
απόρρητος (ανέκφραστος), θηριώδης, που σε ικετεύουν πολλοί, παντοδύναμος, 
έχεις πανίσχυρη καρδιά, μεγάλη δύναμη, είσαι τοξότης και μάντης, τρώγεις τα πάντα, 
των πάντων γεννήτωρ (πατήρ), υπέρτατος εξ όλων βοηθός σ΄όλους, 
συ καταπραύνεις τους ανθρώπους, αποδιώκεις τα άγρια φύλα (θηρία) επειδή ποθούσες την ειρήνη, που τρέφει τους νέους και τιμάσαι με λαμπρότητα. 
Είσαι αυτογέννητος, ακούραστος, υπέροχο της γης βλαστάρι.
Στους πρωτογόνους άστραψες με λάμψεις, 
ώ θεέ με το μεγάλο όνομα, συ γύρω από το κεφάλι σου φέρεις την αυγήν και την μαύρη νύχτα και έκαμες δώδεκα άθλους, από την ανατολή ως τη δύση, 
έχεις μεγάλη πείρα μεταξύ των αθανάτων, είσαι απέραντος και αδιάσειστος. 
'Ελα μακάριε και φέρε μας όλα τα μαγικά (μαγευτικά) φάρμακα των ασθενειών 
και βγάλε έξω τις καταστρεπτικές ασθένειες, κρατών και κλάδον στο χέρι σου 
και με τα ριπτόμενα  βέλη σου διώξε τις βαρείες μοίρες.