14 Νοεμβρίου 2014

Γνωμικά : Καλό & Κακό
Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Αρχαιοελληνική παροιμία
ΗράκλειτοςΑγαθόν και κακόν ταυτόν.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ. 
Ίων φιλόσοφος
ΣοφοκλήςΕνός κακού μύρια έπονται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ. 
Αρχαίος τραγικός
(ή 'ενός ατόπου δοθέντος μύρια έπονται')
ΑντισθένηςΑισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ. 
Κυνικός φιλόσοφος
μτφρ: το κακό είναι κακό. κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται
ΟβίδιοςΤο μεν καλόν ορώ και επιδοκιμάζω,
πράττω δε το κακόν.

Οβίδιος, 43 π.Χ.-17 μ.Χ. 
Ρωμαίος ποιητής
( Μήδεια…)
Ουδέν κακόν ραδίως απόλλυται.
μτφρ: κανένα κακό δεν φεύγει εύκολα
Αρχαιοελληνική Παροιμία
Κλεόβουλος ο ΡόδιοςΑρετής οικείον είναι, κακίας αλλότριον.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, 
Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος
Μικρόν κακόν, μέγα αγαθόν.
απόδοση: από ένα μικρό κακό,
μπορεί να έρθει ένα μεγάλο καλό
Αρχαιοελληνική παροιμία


πηγή: "ΓΝΩΜΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ"