24 Νοεμβρίου 2014

Οι Κάβειροι
Τα Καβείρια Μυστήρια σχετίζονται με την λατρεία των Καβείρων . 
Οι Κάβειροι είναι χθόνιες Θεότητες, Θρακοπελασγικής προέλευσης. 

"Κάβειροι",  είναι συλλογικό όνομα, μιας ομάδας Θεοτήτων της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Στο λεξικό Σούδας αναφέρεται : «Κάβειροι: όνομα έθνους, σημαίνει δε και δαίμονας»


Υπάρχει η άποψη ότι οι Κάβειροι πήραν το όνομά τους, από το όρος Κάβειρος της Βερεκυντίας, μίας περιοχής της Φρυγίας, στην οποίαν κατοικούσαν οι Βερεκύνται. Το φύλο αυτό κατοικούσε ανατολικά της Λυδίας και Καρίας, στα παράλια των οποίων αναπτύχθηκαν οι ελληνικές αποικίες των Ιώνων. Βερέκυνθος ονομάζεται επίσης όρος της Κρήτης προέκταση των Λευκών ορέων, όπου κατά την παράδοση οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, οι δαίμονες ακόλουθοι της μητέρας των Θεών Κυβέλης, εξόρυσσαν και κατεργαζόταν τον χαλκό και τον σίδηρο.

Άρα, υπάρχει και συσχέτιση του ονόματος των Καβείρων, με την κατεργασία των μετάλλων.

Προφανής είναι κι η ετυμολογική συσχέτιση του ονόματος των Καβείρων με τα ρήματα κάω, κύω ή κάπτω


Οι Κάβειροι στους Φοίνικες είναι επτά και σε αυτούς προστίθετο ο Ασκληπιός, ενώ στην λατρεία των Καβείρων της Σαμοθράκης είναι γνωστό ότι οι Κάβειροι είναι τέσσερεις. Αν οι Κάβειροι της Σαμοθράκης προερχόταν από την Φοινίκη, θα έπρεπε να είναι επτά και όχι τέσσερεις. 


Οι Κάβειροι λοιπόν έχουν Ελληνική προέλευση, είναι οι καίοντες, οι δαίμονες οι οποίοι είναι παιδιά του Ηφαίστου και σχετίζονται άμεσα με δύο είδη φωτιάς: 
  • Την ανεξέλεγκτη, αδάμαστη φωτιά των ηφαιστείων, την φωτιά η οποία στην υπηρεσία του ανθρώπου γίνεται φίλος και σύμμαχος στην κατεργασία των μετάλλων και 
  • Την Πνευματική φωτιά, Νουν Πυρ, που γίνεται αιτία της προόδου και του πολιτισμού. 


Στο Βατικανό, σώζεται ένα σημαντικό μαρμάρινο μνημείο σχετικό με τα Καβείρια. 

Στις τρεις όψεις του γλυπτού παριστάνονται ο Αξιόκερσος, η Αξιόκερσα και ο Κάσμιλος. 
Στην βάση όμως του μνημείου βρίσκονται οι αντίστοιχες θεότητες, της Ολύμπιας Θρησκείας και ταυτίζουν τον Αξιόκερσο με τον Απόλλωνα - Ήλιο, την Αξιόκερσα με την Αφροδίτη και τον Κάσμιλο με τον Έρωτα."Φεύγουν στη στιγμή

Προς τη Σαμοθράκη
Εξαφανίζονται με ευνοϊκούς ανέμους!
Άραγε τι σκέφτονται πως θα δουν
Στο βασίλειο των υψηλών Καβείρων;
Είναι θεοί! Αλλά εξαιρετικά περίεργοι,
Συνεχώς αλλάζουν μορφές
χωρίς ποτέ να ξέρεις τι είναι".

ΣΕΙΡΗΝΕΣ: Πράξη ΙΙ, Σκηνή V. 
Απόσπασμα από το έργο του Goethe «Faust» Η Καβείρεια Λατρεία σχετίζεται με Θεούς - εκπροσώπους φυσικών δυνάμεων . 
 Οι βασικοί άξονες της λατρείας θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
  • Αρχικά υπάρχει μία μεγάλη θηλυκή θεότητα, Μητέρα των Θεών και όλων των όντων. Από αυτήν προκύπτουν δύο αρσενικές θεότητες, οι οποίες έχουν διαφορετικό βαθμό θείας καταγωγής και όλοι μαζί αποτελούν ένα οικογενειακό σύμπλεγμα.

  • Από τους δύο αρσενικούς θεούς, ο μεγαλύτερος μπορεί να θεωρηθεί διαδοχικά ως Ζευς, Άδης, Ήλιος και Διόνυσος. Στη Λήμνο θεωρείται ο Ήφαιστος ως θεός της φωτιάς, του ουρανίου και χθονίου πυρός, με το οποίο γονιμοποιεί την πρώτιστη Γη - Μητέρα από την οποία κατάγεται.

  • Από την Ένωση αυτή, προκύπτει ο Κάσμιλος (ή Κάδμιλος, ή Καδμίλος), ο διακοσμητής του Σύμπαντος, ο γήινος γεννήτορας που προσωποποιείται με τον ιθυφαλλικό Ερμή, τον Διόνυσο ή τον Έρωτα . Έτσι η θέση - αντίθεση των θεοτήτων, ολοκληρώνεται με την αδράνεια ανάπαυση του αθανάτου Θεού από τη μία, και την συνεχή δράση του Θεού ζώντος και θνήσκοντος από την άλλη.


πηγή: (Υ.Σ.Ε.Ε)