29 Οκτωβρίου 2014

Ορφικοί Ύμνοι
  Οι Ορφικοί Ύμνοι, ήταν οι ύμνοι που τραγουδούνταν ή απαγγέλλονταν κατά την διάρκεια των Ορφικών Μυστηρίων των αρχαίων Ελλήνων. 

   Τα ορφικά μυστήρια, πολύ πιθανόν, να αναφέρονται στην προετοιμασία του Ορφέα για την κάθοδό του στον Κάτω Κόσμο, στον Άδη, το "βασίλειο των ψυχών", απ' όπου προσπάθησε να φέρει την Ευρυδίκη πίσω στον κόσμο των ζωντανών. Και κατ' επέκταση, στην προετοιμασία των ψυχών για την κάθοδό τους στον Άδη, στον "καθαρμό" τους, στην επικοινωνία, ίσως των ζωντανών με τις ψυχές των νεκρών. Άλλοι, απλά υποστηρίζουν, ότι ο Ορφισμός ήταν μια μυστικιστική θρησκεία ή λατρεία, σχετική με τη λατρεία του Ορφέα. 

  Οι 87 Ορφικοί Ύμνοι, καθώς και η ευχή προς Μουσαίον, είναι θρησκευτικά άσματα που ανήκουν στην Λυρική ποίηση. Το ότι σε αρκετούς από αυτούς περιλαμβάνεται το στοιχείο της αφήγησης για τους Θεούς, τους προσδίδει ενίοτε έναν επικό χαρακτήρα. 

  Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι αρχαιότατα κείμενα της Β΄ π.Χ χιλιετίας ως προς το περιεχόμενο, με γλωσσική απόδοση του 6ου π.Χ αιώνα. Το περιεχόμενο των Ορφικών Ύμνων είναι δισυπόστατο: τα φυσικά στοιχεία, εμπεριέχουν και ανθρωπο-μορφισμό, και αντίστοιχα οι θεότητες, διαθέτουν και Συμπαντικό χαρακτήρα.

Το Σύμπαν ολόκληρο εμπεριέχεται και εναρμονίζεται στους Ορφικούς Ύμνους και κοινό παρονομαστή αποτελεί η σχεδόν στερεότυπη ευχή στο τέλος κάθε ύμνου, άμεσα συνδεδεμένη με τον μύστη και δηλωτική της αδιατάρακτης και μυστηριακής σχέσης μεταξύ υμνητή και υμνολογουμένου. 


 • Ορφικά Κείμενα
 • Η Ευχή προς Μουσαίον, είναι ένα κάλεσμα των περισσότερων  θεών των Ελλήνων σε μια και μόνη ιερή σπονδή. Πρόκειται για την περίφημη "Ευχήπου παραδίδει ο μεγάλος αρχαίος Μύστης Ορφέας στον μαθητή του Μουσαίο.


 1. Ορφικός Ύμνος Εκάτης

 2. Ορφικός Ύμνος Προθυραίας 

 3. Ορφικός Ύμνος Νυκτός

 4. Ορφικός Ύμνος Ουρανού

 5. Ορφικός Ύμνος Αιθέρος

 6. Ορφικός Ύμνος Πρωτόγονου

 7. Ορφικός Ύμνος Άστρων

 8. Ορφικός Ύμνος Ήλιου

 9. Ορφικός Ύμνος Σελήνης

 10. Ορφικός Ύμνος Φύσεως

 11. Ορφικός Ύμνος Πανός

 12. Ορφικός Ύμνος Ηρακλέους

 13. Ορφικός Ύμνος Κρόνου

 14. Ορφικός Ύμνος Ρέας

 15. Ορφικός Ύμνος Διός

 16. Ορφικός Ύμνος Ήρας

 17. Ορφικός Ύμνος Ποσειδώνος

 18. Ορφικός Ύμνος Πλούτωνα

 19. Ορφικός Ύμνος Κεραύνιου Διός

 20. Ορφικός Ύμνος Διός Αστραπέως

 21. Ορφικός Ύμνος Νεφελών

 22. Ορφικός Ύμνος Τηθύος

 23. Ορφικός Ύμνος Νηρέως

 24. Ορφικός Ύμνος Νηρηίδων

 25. Ορφικός Ύμνος Πρωτέως

 26. Ορφικός Ύμνος Ύμνος Γαίας

 27. Ορφικός Ύμνος Μητρός Θεών

 28. Ορφικός Ύμνος Ερμού

 29. Ορφικός Ύμνος Περσεφόνης

 30. Ορφικός Ύμνος Διονύσου

 31. Ορφικός Ύμνος Κουρητών

 32. Ορφικός Ύμνος Αθηνάς

 33. Ορφικός Ύμνος Νίκης

 34. Ορφικός Ύμνος Απόλλωνος

 35. Ορφικός Ύμνος Λητούς

 36. Ορφικός Ύμνος Αρτέμιδος

 37. Ορφικός Ύμνος Τιτάνων

 38. Ορφικός Ύμνος Κουρητών, θυμίαμα

 39. Ορφικός Ύμνος Κορύβαντος

 40. Ορφικός Ύμνος Δήμητρος Ελευσινίας

 41. Ορφικός Ύμνος Μητρός Ανταίας

 42. Ορφικός Ύμνος Μίσης

 43. Ορφικός Ύμνος Ωρών

 44. Ορφικός Ύμνος Σεμέλης

 45. Ορφικός Ύμνος Ύμνος Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικου

 46. Ορφικός Ύμνος Λικνήτου

 47. Ορφικός Ύμνος Βάκχου περικιόνιου

 48. Ορφικός ΎμνοςΣαβάζιου

 49. Ορφικός Ύμνος Ίππας

 50. Ορφικός Ύμνος Λύσιου ληναίου

 51. Ορφικός Ύμνος Νυμφών

 52. Ορφικός Ύμνος Τριετήρικου

 53. Ορφικός Ύμνος Αμφιετους

 54. Ορφικός Ύμνος Σιληνού, σατύρου, βακχών

 55. Ορφικός Ύμνος Αφροδίτης

 56. Ορφικός Ύμνος Αδώνιδος

 57. Ορφικός Ύμνος Ερμού χθόνιου

 58. Ορφικός Ύμνος Έρωτος

 59. Ορφικός Ύμνος Μοιρών

 60. Ορφικός Ύμνος Χάριτων

 61. Ορφικός Ύμνος Νεμέσεως

 62. Ορφικός Ύμνος Δίκης

 63. Ορφικός Ύμνος Δικαιοσύνης

 64. Ορφικός Ύμνος Ύμνος Νόμου

 65. Ορφικός Ύμνος Άρεος

 66. Ορφικός Ύμνος Ηφαίστου

 67. Ορφικός Ύμνος Ασκληπιού

 68. Ορφικός Ύμνος Υγείας

 69. Ορφικός Ύμνος Ερινύων

 70. Ορφικός Ύμνος Ευμενίδων

 71. Ορφικός Ύμνος Μηλινόης

 72. Ορφικός Ύμνος Τύχης

 73. Ορφικός Ύμνος Δαίμονος

 74. Ορφικός Ύμνος Λευκοθέας

 75. Ορφικός Ύμνος Παλαίμονος

 76. Ορφικός Ύμνος Μουσών 

 77. Ορφικός Ύμνος Μνημοσύνης

 78. Ορφικός Ύμνος Ηους 

 79. Ορφικός Ύμνος Θέμιδος 

 80. Ορφικός Ύμνος Βορέου

 81. Ορφικός Ύμνος Ζέφυρου 

 82. Ορφικός Ύμνος Νότου

 83. Ορφικός Ύμνος Ωκεανού 

 84. Ορφικός Ύμνος Εστίας 

 85. Ορφικός Ύμνος Ύπνου 

 86. Ορφικός Ύμνος Όνειρου 

 87. Ορφικός Ύμνος Θανάτου 

 88. Ορφικός Ύμνος Άρεα