24 Σεπτεμβρίου 2015

"Ναός του Βασιλέως Διός στη Βοιωτία" : Άλλο ένα σημαντικό ιερό των Ελλήνων, το οποίο προσπαθεί να κουκουλώσει η "αγάπη" του εβραιοχριστιανισμού!


πηγή: ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ