16 Δεκεμβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Διός (θυμίαμα στύρακα)
Ζεῦ πολυτίμητε, Ζεῦ ἄφθιτε, τήνδε τοι ἡμεῖς μαρτυρίαν τιθέμεσθα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν. 
ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε θεῖα, γαῖα θεὰ μήτηρ ὀρέων θ᾽ ὑψηχέες ὄχθοι καὶ πόντος καὶ πάνθ᾽, ὁπόσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε· Ζεῦ Κρόνιε, σκηπτοῦχε, καταιβάτα, ὀμβριμόθυμε,   παντογένεθλ᾽, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή, σεισίχθων, αὐξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα, ἀστραπαῖε, βρονταῖε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζεῦ· κλῦθί μου, αἰολόμορφε, 
δίδου δ᾽ ὑγίειαν ἀμεμφῆ εἰρήνην τε θεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄμεμπτον.Απόδοση:
Ω Δία πολυτιμημένε. Δία αθάνατε, αυτήν εδώ εμείς την απολυτρωτική ομολογία και προσευχή σου απευθύνουμε. Ω βασιλιά, από το δικό σου κεφάλι ανεφάνησαν όλα αυτά. (δηλαδή η γη, η θεά μητέρα και των βουνών, οι υψηλοί λόφοι και ο πόντος, η θάλασσα) και όλα όσα ο ουρανός περιέχει. 

Ώ Δία, υιέ του Κρόνου, που έχεις το σκήπτρο και εμφανίζεσαι εν μέσω βροντών και αστραπών, ισχυρόκαρδε. που γέννησες τα πάντα, και είσαι η αρχή των πάντων και των πάντων το τέλος.

Συ που σείεις την γή και συντελείς στην αύξηση που καθαρίζεις (εξαγνίζεις) και εξουσιάζεις τα πάντα και αστράφτεις και βροντάς και ρίχνεις κεραυνούς και είσαι ο τροφός (ο τροφοδότης) άκουσε με ποικιλόμορφε, και δώσε μας άριστη υγεία και την θεά ειρήνη και πλούτου δόξαν ακηλίδωτον.

Είσαι αυτογέννητος και ο πατέρας των μακαρίων θεών και των ανθρώπων. Πρόσεξε με ευχαρίστηση τις σπονδές μας και βοήθησε τον νουν μας, για να γίνουν όλα σωστά και ζωή που να παρέχει χαρά στην ψυχή συνάμα δε (δώσε μας), την βασίλισσα υγεία και την θεά ειρήνη, που είναι ή πολυτίμητη τροφός των νέων. και βίο που να κυριαρχείται πάντοτε από εύθυμες σκέψεις.