17 Δεκεμβρίου 2014

"Φρόνηση - Ανδρεία - Σωφροσύνη - Δικαιοσύνη" : Οι τέσσερις αρετές της ψυχής, σύμφωνα με τον Σωκράτη.

Ο Σωκράτης της Πλατωνικής «Πολιτείας», μας λέει ότι η Φρόνηση, είναι η κατάσταση που οδηγεί στην ολοκλήρωση και τελειοποίηση του μέρος εκείνου που έχει ως έργο του αποκλειστικά, να κυβερνά τα υπόλοιπα μέρη της ψυχής κι ότι η Ανδρεία, είναι η κατάσταση που οδηγεί στην ολοκλήρωση και τελειοποίηση του μέρους εκείνου, που κυβερνά δευτερευόντως μέσα στην ψυχή.

"Φρόνηση - Σωφροσύνη - Ανδρεία - Δικαιοσύνη"


Ορίζοντας λοιπόν τις δύο τούτες, ως αρχηγικές αρετές των δύο αρχηγικών και αρχόντων μερών, ο Σωκράτης λέει ότι οι υπόλοιπες είναι από τη μία η Σωφροσύνη, κατάσταση η οποία οδηγεί στην ομόνοια τα αρχόμενα, με τα άρχοντα στοιχεία ως προς το ζήτημα ακριβώς της διακυβέρνησης, αφ’ ενός ως έσχατο των δύο και αφ’ ετέρου, ως ενδιάμεσο στο πριν από αυτό ένα και από την άλλη η Δικαιοσύνη, κατάσταση σε κάθε άρχον και αρχόμενο μέρος, η οποία προσδιορίζει το οικείο έργο του καθενός.


Πρέπει δηλαδή, μετά από μια συμφωνία μεταξύ τους, τα μεν να άρχονται και τα δε να άρχουν, εκτελώντας τα καθήκοντα που ταιριάζουν, σε αρχόμενα και άρχοντα αντιστοίχως.(Πρόκλος - Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνυμα, Β’, 228. 10 – 20.)