12 Νοεμβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Αιθέρος (θυμίαμα κρόκον)
Διὸς ὑψιμέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές, 
ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα, 
πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσμα, 
ὑψιφανὴς Αἰθήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον, 
ἀγλαὸν ὦ βλάστημα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, 
κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι.

Απόδοση
Ω, εσύ πού έχεις το υψηλό κράτος του Διός, 
που είναι πάντοτε ακατανίκητο κι έχεις μέρος των άστρων, 
του ήλιου και της σελήνης που δαμάζεις τα πάντα και φυσάς φωτιά 
κι είσαι ο σπινθήρας της ζωής σ΄ όλα τα ζωντανά πλάσματα.
ο Αιθήρ που φαίνεσαι από ψηλά κι είσαι το άριστον(το πρώτο) στοιχείο του κόσμου 
Ω, λαμπρό βλαστάρι, ποΥ φέρεις το φως και φέγγεις με τα άστρα.
Εσέ προσκαλώ καΙ σέ παρακαλώ να είΣαι ήπιος και γαλήνιος σ΄εμάς.