30 Οκτωβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Προθυραίας (Θυμίαμα στύρακα)
Κλῦθί μοι, ὦ πολύσεμνε θεά, πολυώνυμε δαῖμον, 
ὠδίνων ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα πρόσοψι, θηλειῶν σώτειρα μόνη, 
φιλόπαις, ἀγανόφρον, ὠκυλόχεια, παροῦσα νέαις θνητῶν, 
Προθυραία, κλειδοῦχ᾽, εὐάντητε, φιλοτρόφε, πᾶσι προσηνής, 
ἣ κατέχεις οἴκους πάντων θαλίαις τε γέγηθας, λυσίζων᾽, ἀφανής, 
ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι, συμπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίηισι γέγηθας, 
Εἰλείθυια, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις· 
μούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ψυχῆς ἀνάπαυμα· 
ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήμονές εἰσιν ἀνῖαι, Ἄρτεμις Εἰλείθυια,  καὶ ἡ σεμνή, 
Προθυραία. κλῦθι, μάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα 
καὶ σῶζ᾽, ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων.
Απόδοση :
Άκουσε με, ώ πολυσέβαστη θεά,που έχεις πολλά ονόματα, που είσαι βοηθός στα κοιλοπονήματα και με γλυκύτητα προσβλέπεις στις λεχώνες. 
Συ η σωτηρία των θηλυκών, που μόνον εσύ αγαπάς τα παιδιά και είσαι φιλόφρων. 
Συ επιταχύνεις τον τοκετό και προσέρχεσαι βοηθός των ανθρώπων στις λύπες τους, ως Προθυραία (ως προοτάτιδα της θύρας του σπιτιού).
Συ είσαι φύλακας και ευπρόσιτος (καταδεκτική) και αγαπάς να τρέφεις ζώα και σε όλους είσαι προσηνής (ήπια). 
Συ προστατεύεις τις οικίες όλων και χαίρεσαι στα συμπόσια. Λύεις τις ζώνες (των γυναικών) και είσαι αφανής (δεν φαίνεσαι), άλλ’ όμως φαίνεσαι (εκδηλώνεσαι) εις όλα τα έργα, και συμπάσχεις για το κοιλοπονήματα (των γυναικών) και χαίρεσαι, όταν ο τοκετός είναι εύκολος και γρήγορος. Είσαι ή Ειλείθυια, που λύεις τους πόνους, σε φοβερές ανάγκες. Διότι μόνον εσένα προσκαλούν οι λεχώνες, για ανακούφιση της ψυχής των. Διότι εσύ κάνεις (τις γυναίκες) να λησμονήσουν τις στενοχώριες από τους τοκετούς
Ώ ‘Αρτεμι Είλείθυια και σεβαστή Προθυραία. Ακουσε με μακαρία και δίδε απογόνους και να είσαι βοηθός, να διασώζεις καθώς εκ φύσεως εγεννήθεις και είσαι πάντοτε ή σωτηρία όλων.