30 Δεκεμβρίου 2016

Η φιλοσοφική έννοια του όρου "δύναμις"
Σημαίνει :


1) ΈΝΝΟΙΑ:

Α. αρχή κινήσεως ή μεταβολής, η οποία και ευρίσκεται εν ετέρω του κινουμένου, ή μεταβαλλομένου πράγματος.
Π.χ. : η οικοδομική δύναμη, η οποία και δεν υπάρχει μέσα στην οικοδομή, αλλά έξω από αυτήν, στον…οικοδόμο- εν ετέρω


Β. αρχή κινήσεως, η οποία και ευρίσκεται μέσα στο ίδιο το κινούμενον, ή μεταβαλλόμενον πράγμα.
Π.χ : ο ιατρός, μόνον όμως, όταν υγειάζει, τον …εαυτό του!


 ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΑΕΙ ΣΥΝ ΠΑΝΤΙ, ΑΕΙ ΩΣΑΥΤΩΣ ΕΧΟΥΣΑ…2) ΈΝΝΟΙΑ:
Είναι οι τέχνες, διότι κατά τις τέχνες, οι τεχνίτες...
Α. ενεργούσι, δηλαδή κάνουν ενέργειες, 
Β. ποιούσι, δηλαδή φέρνουν αποτέλεσμα.


3)  ΈΝΝΟΙΑ:
Δύναμις είναι η ικανότητα που έχει ένα πράγμα, να πάσχει και να κινείται, υπό άλλου πράγματος, ή από τον ίδιο αυτό πράγμα καθ’ εαυτό.

4)  ΈΝΝΟΙΑ:
Είναι το καλώς εκτελείν - επιτελείν και το κατά την εαυτού προαίρεσιν ενεργείν, δηλαδή κάνουμε κάτι πολύ καλά, επειδή το θέλουμε και όχι γιατί μας το επιβάλει κάποιος άλλος, ουκέτι υπό άλλων αγόμενος…

5)  ΈΝΝΟΙΑ:
Το καλώς πάσχειν και το κατά την αυτού προαίρεσιν πάσχειν!

6)  ΈΝΝΟΙΑ:
Η λέξις κατά την οποίαν τα πράγματα ή είναι όλως απαθή, όπως τα …θεία, τα οποία και δεν έχουν πάθη, ή είναι αμετάβλητα, ή είναι μη- εύκολα, μη ραδίως επί τα χείρω ευμετακίνητα…


ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΛΗΣ.
ΟΠΩΣ ΑΦΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΑΠΗΡΗ, ΝΕΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ...
( κ.ΣΤ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ)πηγή:ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ