19 Αυγούστου 2016

Η ροή του χρόνου... γιατί τον αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά;


Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διαδοχής των εποχών, είναι η ροή του χρόνου ! 

Ήδη κατά το πέρασμα στην Σιδηρά Εποχή, γίνεται αντιληπτό, ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αλλιώς τη ροή του χρόνου πριν κι αλλιώς μετά.


Κατά την Σιδηρά Εποχή, ο χρόνος είναι πιο πυκνός, ενώ κατά την Χρυσή πιο αραιός. Αυτό δίδει και την διαφορά χρονικής εκτάσεως, όπου στο ένα άκρο έχουμε την μεγαλύτερη συμπίεση και πυκνότητα, ενώ στο άλλο, την ανεμπόδιστη ροή που απλώνεται αβίαστα. 


Μεταξύ των κύριων τεσσάρων Εποχών, υπάρχουν κι ενδιάμεσα στάδια, όχι όμως πανομοιότυπα μεταξύ τους.


Μεταξύ της Σιδηράς και της Χάλκινης Εποχής, το ενδιάμεσο στάδιο, λέγεταο "Εποχή των Ηρώων"... σε αυτή, μόλις έχουμε εισέλθει!!!


Άλλη μία λεπτομέρεια είναι ότι, δεν πρόκειται για στατικό κύκλο εποχών, αλλά για σπείρες!!!

Η επόμενη Χρυσή Εποχή, είναι σε άλλη σπείρα από την προηγούμενη, έτσι τίποτε δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς... αλλά ο κάθε φαινομενικός κύκλος, είναι κατ΄ ουσίαν, μία νέα σπείρα που ανοίγει.