6 Μαρτίου 2015

Ελλήνων Ύμνοι : "Των Θεών "Επικαλούμαι το φως του πανυπέρτατου Αγαθού, 
αρχίζοντας την πολύσεμνη ευχή απ’ την πηγή του αιώνιου κόσμου˙ 
ω Ήλιε Υπερίωνα, γεννήτορα του νοητικού πυρός, κι εσύ αρχόντισσα Σελήνη, 
κόσμημα της αστρόπεπλης Νύκτας˙ Ουρανέ παγγενήτορα, 
Γαία αγλαόδωρη θεά, και Κρόνε ποικιλόμυθε, αγέραστε, χρονοτόκε,  
Ρέα πολυγόνιμη Μητέρα, αέναη του σύμπαντος ροή, και Δία κεραυνόχαρε, 
αετόμορφε βασιλέα των θεών, Μέγιστε, δεινέ εξουσιαστή των πάντων, 
Ήρα παμβασίλισσα, χορηγέ της αθάνατης ψυχής, και Αθηνά πολύσοφη, 
πολυδύναμη μητέρα των τεχνών, Ήφαιστε πυρίπνοε, του κόσμου χειροδύναμε χαλκευτή, 
κι εσύ Απόλλωνα διογέννητε, μάντη Δελφικέ, χρυσολύρη Παιάνα, ριποδιλάλε νέε, φανερωτή των μελλούμενων στους θνητούς, και Άρτεμη τοξοβόλα, κυνηγέτιδα κόρη, 
βασίλισσα των πυκνόφυλλων δρυμών, 
κι ω φτεροπέδηλε Ερμή, ουρανοδρόμε, άγγελε των μακάρων, 
κι Εστία καλλιπλόκαμη θεά, κέντρο του αμόλυντου πυρός˙ 


Ποσειδώνα αγλαόφημε, ατράνταχτε τριαινοφόρε, του πολυκύμαντου πόντου αρχηγέ, 
και Αμφιτρίτη απαλόχερη, γλυκόηχη της θάλασσας πνοή, 
κι εσύ αναδυόμενη αρχόντισσα, πολύχρυση Αφροδίτη, 
μητέρα των απαλόφτερων Ερώτων, και Άρη χαλκοθώρακε, 
των αθανάτων ισχυρέ πολεμιστή, προστάτη του χιονοσκέπαστου Ολύμπου˙ 
Διόνυσε πολυστάφυλε, χθόνιε βακχευτή, τριγέννητε Ζαγρέα, 
και Πάνα καλλίτριχε, του κόσμου τραγοπόδαρε αυλητή, εραστή της άγριας φύσης, 
κι εσείς Μαινάδες λυγερόκορμες, βακχεύτριες, ορειμανείς, 
και Σάτυροι δίμορφοι και χαλκόκροτοι Σιληνοί, 
του κισσοστέφανου ευαστήρα αιώνιοι συγχορευτές, 
και Δήμητρα ωραιόκαρπη, τροφοπληθή μητέρα του κόσμου, 
κι εσύ διογέννητη Κόρη, Περσεφόνη, θρέπτειρα των ποικιλόμορφων εποχών, 
αρχή και τέλος των πάντων, και Πλούτωνα ισχυρόκαρδε, αερόμορφε Αϊδωνέα, 
άσβεστο φως του υποχθόνιου κόσμου, κατοικητήριο των αθάνατων ψυχών˙ 
κι ω Νύμφες σπηλαιόφιλες, κόρες του ισχυρόκαρδου Ωκεανού, ζωογόνες του κόσμου πνοές, και Μούσες λυγερόφωνες, γένος της πολυπόθητης Μνημοσύνης, 
οδηγήτριες της πολύσεμνης ωδής˙ 
Χάριτες χρυσοστόλιστες, της καλλιστέφανης Κυθέρειας ιέρειες αγνές, 
χορηγοί του αιώνιου κάλους, και Ώρες αερόπεπλες, ρυθμοδότριες των πολύδωρων εποχών˙ Ασκληπιέ πολυδύναμε, του κόσμου αθάνατε ιατρέ, και Υγεία παντάνασσα, 
δωρήτρια της αρμονίας των όντων˙ κι εσείς ακοίμητοι του κόσμου φρουροί, 
χαλκόκροτοι Κουρήτες, ανίκητοι οπλίτες του πατρός˙ 
και Δίκη πολυσέβαστη, των αθανάτων αλάθητο μέτρο, 
κι εσύ αξιέραστη Δικαιοσύνη και Νέμεση αμειδίαστη, εξουσιάστρια του αδηφάγου πυρός, 
του θεοφύλακτου δικαίου σεμνή θεραπαινίδα˙ κι ω μητέρες αθάνατων τέκνων, 
Λητώ καλλίσφυρε, πολύσεμνη θεά, γεννήτρια του αιώνιου φωτός, 
κι εσύ Σεμέλη ουρανόθρονη, του Κάδμου πολυδόξαστο γένος, μητέρα του Λυσίου αφέντη, 
κι Αλκμήνη, της επτάπυλης Θήβας ωραιόπεπλη βασίλισσα,  γένεση του λεοντόκαρδου Ηρακλή˙ κι εσείς, ω κρείττονα γένη, άφθαρτοι Ήρωες των θεών, 
αθάνατοι γεννήτορες της μνήμης, του κόσμου ακατάβλητοι μαχητές˙ 
και Δαίμονες αιώνιοι, φύλακες των σωμάτων και των ψυχών, αγνές συνειδήσεις του κόσμου, 
της ζωής πολυεύλογοι οδηγοί, προστάτες της ορθότατης κρίσης, αρωγοί της ενάρετης ζωής˙ 
και όλοι εσείς οι αθάνατοι θεοί, που το αιώνιο σύμπαν κατοικείτε, 
κι εδρεύετε στου κόσμου τα πολύμορφα μέρη˙ υλικά και νοητά, ορατά κι αόρατα, 
ρητά και άρρητα˙ ας είστε ευνοϊκοί, ω πολύσοφοι άνακτες, ως τις έσχατες ώρες του βίου, κομίζοντας ειρήνη, υγεία, αληθινή ευτυχία, και πλούτο ανεκτίμητο  ψυχής.