21 Δεκεμβρίου 2014

Γνωμικά : Μεταφυσική


Αριστοτέλης
Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.
Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο
  Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., 
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος