19 Νοεμβρίου 2014

Χάος


  Το Χάος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα με τη θεογονία του Ησίοδου, είναι ένα από τα τρία αρχέγονα - πρωταρχικά στοιχεία, μαζί με την Γαία και τον Έρωτα, της Δημιουργίας. 

  Το ΧάοςΠρώτιστο στοιχείο όλων, που με την μεταγενέστερη ύπαρξη αυτού, ύλη - υλική υπόσταση -  Γαία και την ενέργεια - αιτία τον Έρωτα, αποτελούν  την πρωταρχική τριάδα του όλου. 


~ Από το Χάος, γεννήθηκε το Έρεβος κι η Νύχτα.
   Από την ερωτική ένωση της Νύχτας και του Έρεβους,  γεννήθηκε ο Αιθέρας κι η Ήμερα.

~ Η  Γαία(υλική υπόσταση), γέννησε τον Ουρανό και την Άλς(θάλασσα). 

~ Ο Έρως, δεν γεννά απογόνους. Ενώνει κι ωθεί τις άλλες δυνάμεις σε Δημιουργία.Αυτές οι τρεις μορφές, δεν έχουν γεννηθεί η μία από την άλλη. 

Είναι αυτογέννητες κι απέχουν, μόνο χρονικά, στη σειρά της γέννησής τους.                 Θεογονία Ησίοδου  
Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ'. αὐτὰρ ἔπειτα
Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
ἀθανάτων οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,
Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,
ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,                                    120
λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων
δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.
Ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο.
Νυκτὸς δ' αὖτ' Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο,
οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα.                                        125
Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑωυτῇ
Οὐρανὸν ἀστερόενθ', ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,


Απόδοση:

Στην αρχή γεννήθηκε το Χάος, κι έπειτα η πλατύστηθη Γαία παντοτινός 
και ασφαλής τόπος των αθανάτων, 
που εξουσιάζουν τις χιονισμένες κορφές του Ολύμπου 
και τα σκοτεινά Τάρταρα, στα βάθη της γης με τους πλατείς δρόμους. 
Μετά ο Έρως, που είναι ο ωραιότερος ανάμεσα στους αθάνατους θεούς, 
που λύνει τα μέλη όλων των θεών και των ανθρώπων 
και δαμάζει στα στήθια την καρδιά και τον νου. 
Από το Χάος ακόμη δημιουργήθηκαν το Έρεβος κι η μαύρη νύχτα. 
Κι απ’ τη Νύχτα γεννήθηκε ο Αιθέρας κι η Ημέρα, 
που τα γέννησε σμίγοντας ερωτικά με το Έρεβος. 
Η Γη πρώτα γέννησε τον γεμάτο αστέρια Ουρανό, 
ίσο με αυτήν να την καλύπτει από παντού 
και να είναι για πάντα ασφαλής τόπος για τους μακάριους θεούς. 
Και γέννησε τα ψηλά Όρη, χαριτωμένους τόπους των Νυμφών, 
των θεαινών που κατοικούν στα δασωμένα βουνά. 
Κι αυτή γέννησε και τον Πόντο, το ατέλειωτο πέλαγος,