12 Ιανουαρίου 2017

Αγράνια ή Αγριάνια
Διόνυσος

Γιορτή προς τιμή του Διονύσου στο Άργος. Aυτή αναφέρεται από τον Hσύχιο, σχετιζόμενη με τις τρεις θυγατέρες του Προίτου, τη Λυσίππη, την Ιφινόη και την Ιφιάνασσα, οι οποίες αμέσως μόλις ήρθαν σε ηλικία γάμου και επειδή περιφρόνησαν τις θυσίες του Διονύσου, καταλήφθηκαν από μανία και πλανιόνταν στα βουνά της Πελοποννήσου. 

Τελικά οι δυο Προιτίδες θεραπεύτηκαν από το Μελάμποδα, ενώ η Ιφινόη πέθανε. Ο Μελάμποδας νυμφεύφθηκε την Ιφιάνασσα ενώ η Λυσίππη παντρεύτηκε το Βία. 


Ήταν Νεκύσια γιορτή, δηλαδή των νεκρών. Η γιορτή ήταν ανάλογη προς τη αυτή των Aγριωνίων, η οποία γινόταν στον Oρχομενό της Bοιωτίας, προς τιμή του ίδιου θεού και με αφετηρία τον ανάλογο μύθο των θυγατέρων του Μινύου. Οι Θηβαίοι είχαν και αγώνα μ’ αυτό το όνομα.