24 Νοεμβρίου 2015

Περί ευθυμίας | <ευ + θυμός(= καρδιά)= ψυχική γαλήνη|Ο άνθρωπος που θέλει να έχει ψυχική γαλήνη(ευθυμία), δεν πρέπει να κάνει πολλά, ούτε στην ιδιωτική, ούτε στη δημόσια ζωή του, ούτε να επιδιώκει πράγματα που ξεπερνούν τις φυσικές του δυνάμεις ! ! ! 


Πρέπει να προσέχει ώστε, ακόμα κι αν η τύχη βρεθεί στον δρόμο του και του υποδείξει περισσότερα, αυτός να μπορεί με φρόνηση, να την αφήσει κατά μέρος και να μην απλώσει το χέρι του σε περισσότερα, απ΄όσα του επιτρέπουν οι δυνάμεις του...

Γιατί το σωστό φορτίο, είναι ασφαλέστερο από το μεγάλο φορτίο ! ! !

(Δημόκριτος) 


Σχόλιο: 
Ο Δημόκριτος, προτρέπει σε βίο λιτό και μετρημένο και θεωρεί πολύ σημαντική, για τη ζωή του ανθρώπου: την Φρόνηση, την Παιδεία και την Απλότητα του χαρακτήρα...- Αδράστεια Διός -