19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Θεσμός - Νόμος της Αδράστειας.

Οποιαδήποτε ψυχή, που γίνεται οπαδός του θείου, αντικρίσει κάτι από τα όντως Όντα, θα έμενε μακριά από τα πάθη μέχρι την επόμενη περίοδο κι αν μάλιστα συνεχώς μπορέσει να πραγματοποιήσει το τελευταίο, τότε συνεχώς θα στέκει απείραχτη.


Αδράστεια
Όταν όμως, δεν μπορέσει να ακολουθήσει το θείο, δεν αντικρίσει τίποτε, αλλά πέφτοντας σε κάποια συγκυρία, βαρύνει υπερβολικά, χάσει το φτέρωμα της και πέσει επί την γη, τότε υπάρχει ΝΟΜΟΣ, να μην φυτευτεί σε καμία θηρίου φύση, κατά την πρώτη γέννηση της.


Αλλά αυτή που είδε περισσότερα, φυτεύτει σε σπέρμα ανδρός, που θα γίνει φιλόσοφος, ή φιλόκαλος, ή μουσικός, ή και ερωτικός...

- Η δεύτερη, σε βασιλέα έννομου, ή πολεμικού, ή φιλόπρωτου...

- Η τρίτη, σε πολιτικού, ή οικονομικού (οικονόμου), ή χρηματιστικού (κερδοσκόπου)...


- Η τέταρτη, σε φιλόπονου γυμναστή, ή γιατρού...

- Η πέμπτη, σε μάντη, ή ιερέα...


- Η έκτη, σε ποιητή...

- Η έβδομη, σε δημιουργικού (χειροτέχνη), ή γεωργού...

- Η όγδοη, σε σοφιστή, ή δημοκόπου (δημαγωγού)... και τέλος...

- Η ένατη, σε τύραννου.Και όποιος βρεθεί σε μία από όλες αυτές της γενέσεις, 
εάν περάσει μετά δικαιοσύνης τον βίο του, 
μετά θάνατον μετέχει καλύτερης μοίρας, 
χειρότερης δε αν ζήσει βίο άδικο ! ! !


(Συμφώνα με τον Πρόκλο, στο «Εις τας Πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα, βιβλίο Β’ (συνέχεια, 2.184 -368), 

196. 3 – 29», που επεξηγεί τα λεγόμενα του Σωκράτη)