23 Νοεμβρίου 2014

"Ευανδρίας αγών", τα Καλλιστεία της αρχαιότητας."Ευανδρίας αγών"...  

Ο Αγώνας της Ευανδρίας< ευ(= καλό, όμορφο) + ανδρία = Ύπαρξη όμορφων ανδρών, 
ήταν ένας ιδιαίτερος αγώνας, καθώς ήταν αγώνας κάλλους των εφήβων της αρχαίας Αθήνας, κατά τιε εορτές των Παναθηναίων και την Θησείων

  Στον αγώνα αυτόν, λάμβαναν μέρος έφηβοι Αθηναίοι και μόνον Αθηναίοι, αποκλειομένων των ξένων, με άριστη σωματική διάπλαση κι αποδεδειγμένη ομορφιά. Εν αντιθέσει με τους σύγχρονούς διαγωνισμούς ομορφίας που είναι ατομικοί, ο Ευανδρίας αγών, ήταν αγώνας ομαδικός.

  Οι έφηβοι που έφεραν τα συγκεκριμένα προσόντα, προσέρχοννταν σε πομπή, κατά φυλές της Αθήνας. Της πομπής αυτής ηγούνταν γέροντες οι «θαλλοφόροι» που ονομάζονταν έτσι από τους θαλλούς που κρατούσαν. Οι συμμετέχοντες παρήλαυναν ενώπιον επιτροπής από την οποία δίδονταν ως έπαθλο στους νικητές ασπίδα ή βόδι αξίας 100 δραχμών. Πιθανότερα το βόδι να το ελάμβαναν οι θαλλοφόροι.

  Παρόμοιος αγώνας γινόταν κατά την αρχαιότητα και στην Ήλιδα που ονομάζονταν «Καλλιστεία». Ο Ξενοφών αναφέρεται σε τέτοιο αγώνα αποκαλώντας τον ως αγώνα κάλλους. Με το χρόνο όμως ο αγώνας αυτός συγχωνεύθηκε με τους στρατιωτικούς αγώνες της εποχής που ήταν ο «αγώνας ευταξίας» (επίδειξη παρατάξεων) και εκείνος της «ευοπλίας» (επίδειξη χρήσης και παρουσίας όπλων).