20 Νοεμβρίου 2014

Βρέθηκαν βυθισμένα τμήματα της Συνοικίας του Σταδίου στη Δήλο
  Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), διεξήγαγε έρευνα στη βορειοανατολική πλευρά της Δήλου, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν και να αποτυπωθούν τα κατάλοιπα που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή της Συνοικίας του Σταδίου

Τα κατάλοιπα αυτά είχαν προσδιοριστεί στο παρελθόν ως λιμενικές εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οικιστικά κατάλοιπα, τα οποία αποτελούν τα προς ανατολάς όρια της συνοικίας του Σταδίου.


  Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και αποτυπώθηκαν σε βάθος περίπου 1,5-2 μέτρων, με γραφική και με φωτογραφική μέθοδο, εγκαταστάσεις οι οποίες συσχετίζονται με εμπορικές και ίσως βιοτεχνικές δραστηριότητες. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές από την παρουσία δαπέδου, το ανατολικό όριο του οποίου φέρει κατά χώρα πακτωμένα και σε κανονική διάταξη 16 πήλινα αγγεία (αμφορίσκους) που σώζονται κατά το ήμισυ, σε συνδυασμό με έναν κλίβανο. Παρόμοιες εγκαταστάσεις έχουν εντοπιστεί στην Πομπηία και στο Ηράκλειο (Herculaneum) της Ιταλίας.
  Επιπροσθέτως εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν λιθόπλινθοι μεγάλων διαστάσεων στην επέκταση του δαπέδου, οι οποίοι βρίσκονταν σε σειρά. Οι λιθόπλινθοι αυτοί πιθανώς να αποτελούσαν την προς ανατολάς προκυμαία της Συνοικίας του Σταδίου. Εντοπίστηκαν εξάλλου και αποτυπώθηκαν τοίχοι κτισμάτων και δομικά στοιχεία πεσμένης κιονοστοιχίας σε βάθος από 20 εκατοστά έως 1 μέτρο, ενώ αποτυπώθηκαν και τοίχοι κτισμάτων στον αιγιαλό κατά μήκος της ακτογραμμής.
  Στην αρχαιολογική έρευνα συμμετείχαν από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων η επιστημονική υπεύθυνη και καταδυόμενη αρχαιολόγος Μαγδαληνή Αθανασούλα, ο δύτης Μανώλης Τσεφρώνης και ο καταδυόμενος εργατοτεχνίτης Σπυρίδων Μουρέας.

 Από το ΕΙΕ, στην αρχαιολογική έρευνα συμμετείχαν η επιστημονική υπεύθυνη, καταδυόμενη αρχιτέκτονας μηχανικός και αρχαιολόγος Δρ Μάνθα Ζαρμακούπη και η καταδυόμενη αρχιτέκτονας μηχανικός και αναστηλώτρια Φωτεινή Βλαχάκη.

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία διεξήχθη στο πλαίσιο της έρευνας της δρος Μάνθας Ζαρμακούπη, εξωτερικής συνεργάτιδας στον Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ, για την πολεοδομική εξέλιξη της Δήλου κατά την ύστερη ελληνιστική εποχή που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marie Curie Intra- European Fellowship (τίτλος UrbaNetworks).πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δελτίο Τύπου)