14 Νοεμβρίου 2014

Γωρυτός : σκυθικό ή μακεδονικό εξάρτημα;

 Ανάμεσα στους τόσου συζητημένους θησαυρούς των ταφών της Βεργίνας, βρέθηκε για πρώτη φορά ολόκληρη η πανοπλία ενός σημαίνοντα πολεμιστή : Κνημίδες, Θώρακας. Ασπίδα, Κράνος, Αιχμές δοράτων. ξίφη, καθώς κι ένα χρυσό έλασμα με ανάγλυφες παραστάσεις, που κοσμούσε τον γωρυτό, τη θήκη για τα βέλη και το τόξο των έφιππων πολεμιστών.    Η θήκη αυτή, πρέπει να ήταν δερμάτινη ή ξύλινη( δεν έχει όμως διασωθεί), καλυμμένη με το έλασμα, στο οποίο εικονίζονται σκηνές μάχης, από την άλωση μιας πόλης. Στην επάνω ζώνη, γυναίκες προσπαθούν να ξεφύγουν από την ορμή πολεμιστών, ενώ στην κάτω, μία ικέτις, έχει καταφύγει στο ναό, έχοντας στα δεξιά της, έναν πληγωμένο πολεμιστή. 


Χρυσό έλασμα του γωρυτού που βρέθηκε στην Βεργίνα(350-325 π.Χ.) σε τάφο το 1977.
Στις έκτυπες παραστάσειςτου, εικονίζονται σκηνές από την άλωση μιας πόλης. 


  Μέχρι να έρθει στο φως ο γωρύτος της Βεργίνας, το εξάρτημα αυτό θεωρείτο τυπικά Σκυθικό. Τέσσερις παρόμοιοι γωρυτοί έχουν βρεθεί, κατά καιρούς, στη Νότια Ρωσία. 

   Τόσο η τεχνοτροπία, όσο κι η διάταξη και το είδος των θεμάτων που εικονίζονται στα αντικείμενα αυτά, μας κάνουν να πιστεύουμε  πως προέρχονται από κοινή πηγή, ότι δηλαδή, ένας τεχνίτης, ή ένα εργαστήριο είχαν ειδικευθεί στην κατασκευή των ελασμάτων αυτών. Η τεχνοτροπία και τα θέματα, είναι καθαρά ελληνικά, πράγμα που καθιστά πιθανό, να έχουν κατασκευαστεί από έλληνα καλλιτέχνη, για μία σκυθική πελατεία. 

Παράσταση μάχης, από γωρυτό Βεργίνας.Έφιππος πολεμιστής, που συνδυάζει  σκυθικό εξάρτημα(παντελόνι και γωρυτό),
με ελληνική πανοπλία(θώρακα και κορινθιακή περικεφαλαία).


   Η απάντηση ωστόσο, για την προέλευση και για την σχέση ανάμεσα στους γωρυτούς της Νότιας Ρωσίας και σ΄αυτόν που βρέθηκε στην Βεργίνα, δεν είναι δυνατό να δοθεί, παρά μόνον όταν γίνουν οι απαραίτητες, για την ταυτότητα των μετάλλων, φυσικές και χημικές αναλύσεις.~ Αδράστεια Διός ~
 πηγή: Αρχαιολογία