28 Οκτωβρίου 2014

Αβρωνία (Tamus Vulgaris)   Είναι φυτό κοινότατο στην Ελλάδα. Το συναντάμε σε φράχτες, θαμνότοπους και δάση. Είναι γνωστό επίσης ως αβρουνιά, αδρανιά, βρυωνιά, οβριά. Είναι πόα πολυετής, ύψους 1 - 3μ. αναρριχώμενη


   Στο φυτό αυτό αναφέρεται η Βρυώνη η βρυωνίς των αρχαίων και η Βρυωνία η άμπελος η λευκή του Διοσκουρίδη, ο οποίος περιγράφοντάς το, αναφέρει ότι, οι τρυφεροί βλαστοί πρέπει να τρώγωνται βρασμένοι, διότι ο βρασμός εξουδετερώνει τις τοξικές τους ιδιότητες, πράγμα που γίνεται και σήμερα.


 ΄Εχει φύλλα καρδιόσχημα, μεγάλα, οξύληκτα, στιλπνά, άνθη πρασινοκίτρινα κατά δέσμες, υπό μορφή αραιάς σταφυλής και καρπούς ωοειδείς ερυθρωπούς. Το φυτό, σε πολλές περιοχές, χρησιμοποιείται ως λαχανικό κι ιδιαίτερα οι τρυφεροί βλαστοί του. Επειδή το φυτό είναι τοξικό, χρειάζεται προσοχή, όσον αφορά στη χρήση του.Φαρμακευτικές ιδιότητες  :          
   διουρητικές, καθαρτικές, επουλωτικές
                  
 ~ Χρησιμότητα εγκαύματα (πολτός σε κατάπλασμα)